Kdo má nárok PCR zdarma ( platí od 22.11.2021) ?

- na základě vydané žádanky od praktického lékaře, odborného lékaře nebo od Krajské hygienické stanice

- po první dávce očkování (ZDARMA 5x PCR do měsíce)

- plně očkovaní (ZDARMA 5x PCR do měsíce)

- děti od narození do 18 let (ZDARMA 5x PCR do měsíce)

- lidé, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat (5x PCR do měsíce)