Kdo má nárok PCR zdarma ( platí od 5.5.2022) ?

- na základě vydané žádanky od praktického lékaře, odborného lékaře nebo od Krajské hygienické stanice