Kdo má nárok PCR zdarma ( platí od 5.5.2022) ?

- na základě vydané žádanky od praktického lékaře, odborného lékaře nebo od Krajské hygienické stanice


Testovací centrum ve dnech: 5 - 6.7.2022 je

UZAVŘENO!!!

děkujeme za pochopení